KARIŞIM GAZLARI

Asalgaz Karışım gazları, saf gazların belirli oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanmaktadır. 

Karışım gazları, önceden karıştırılmış haliyle, çelik tüpler içerisinde müşterilere sunulmaktadır.

Kaynak işlemlerinde kaynak yapılacak malzemenin özellikleri ve kullanılacak karışım gazı seçimi çok önemlidir.

Menü