HELYUM (HELİUM)

Hidrojenden sonra en hafif gaz olan Helyum, ayrıca soygazların başında yer alır.

Atmosferde bulunması çok zor olan Helyum gazı, radyoaktif minerallerde ve ABD, Polonya, Cezayir ve Rusya'daki doğal gaz yataklarından elde edilir.

Tamamen asal bir gaz olması sebebiyle en soğuk kriyojen olarak tercih edilir. 

Yanma özelliği olmadığından güvenilir bir şekilde uçan balonlarda kullanılabilir.

Vurgun olayını önlemesi için dalgıç gazlarının yüzde 80ini Helyum yüzde 20sini Oksijen oluşturur.

 

 

Kullanım Alanları:

- Otomotiv ve Ulaştırma Ekipmanları,

- Lazer Teknolojisi,

- Süper iletken olması nedeniyle Manyetik Rezonans görüntülemede,

- Metal eşya imalatı, kaynak işlemlerinde koruyucu atmosfer oluşturmak için,

- Uçan Balon Endüstrisi,

- Nükleer Santrallerde soğutucu olarak,

- Gaz kromotograflarında,          

-Derin su altı dalmada, soluma havası içinde

 

 

Menü